Комерційні пропозиції постачальника універсальних послуг

Додаток № 3

до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 1У

для малих непобутових та інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт.


 

Ціна

Постачання електричної енергії здійснюється за регульованими цінами (тарифами) на електроенергію, затвердженими Регулятором, які включають, в тому числі витрати на розподіл електричної енергії.

Територія здійснення діяльності оператора системи розподілу, доступ до якої має електропостачальник

Сумська область

Спосіб оплати

Оплата електричної енергії, у тому числі за послугу з розподілу, здійснюється споживачем до початку звітного розрахункового періоду у формі 100% попередньої оплати заявлених Споживачем обсягів споживання на найближчий наступний звітний розрахунковий період з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку з донарахуванням по середньодобовому споживанню до 01 числа місяця.

Попередня оплата визначається шляхом множення чинного у розрахунковому періоді рівня тарифу на обсяг активної електричної енергії, заявлений на наступний звітний розрахунковий період. Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника зазначений у розрахункових документах.

Сума переплати/недоплати Споживача визначається після завершення звітного розрахункового періоду. Сума переплати Споживача зараховується в якості оплати наступного звітного розрахункового періоду. Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5 робочих днів з дня отримання рахунку.

Термін надання рахунку за спожиту

електричну енергію та термін його оплати

Рахунок надається споживачу не пізніше п’ятого робочого дня з дати отримання Постачальником даних від Оператора системи розподілу про обсяги спожитої (розподіленої) електричної енергії. Оплата рахунка Постачальника за фактично спожиту електричну енергію має бути здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не більше 5 робочих днів від дати його отримання Споживачем.

Розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Постачальник проводить нарахування Споживачу пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу враховуючи день фактичної оплати, 3% річних з простроченої суми. При цьому сума боргу повинна бути сплачена з урахуванням встановленого індексу інфляції.

Можливість надання пільг, субсидій

Не надаються.

Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником комерційної якості послуг

Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором.

Термін дії договору та умови пролонгації

Договір укладається на 1 календарний рік та вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо не пізніше ніж за 20 днів до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії.

Оплата послуг з розподілу

Послуги з розподілу сплачується Споживачем на підставі рахунку Постачальника з наступним переведенням цієї оплати оператору системи розподілу.

Інші умови

Додаткове інформування Споживача про наявність заборгованості тощо може здійснюватися шляхом направлення відповідних повідомлень:

- через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет,

- засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у заяві-приєднання до умов договору,

- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору,

та отримувати інформацію в центрах обслуговування споживачів.