Інформація для бізнес клієнтів

Загальні умови електропостачання  

Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо:

1) об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку;

2) електропостачальник за договором з оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної енергії на території діяльності оператора системи;

3) споживач є стороною діючих договорів:

  • про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

  • про постачання електричної енергії споживачу або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, або про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»;

  • про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи, до мереж якого приєднаний цей споживач.

4) за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладено договір з постачальником послуг комерційного обліку про надання послуг комерційного обліку електричної енергії;

5) відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;

6) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг системи розподілу/передачі.

За наявності боргу у розмірі вартості електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців, електропостачальник має право в установленому порядку розірвати договір про постачання електричної енергії споживачу згідно з його умовами.

Порядок зміни електропостачальника

Споживач має право в установленому цими Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується суб’єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.

Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

Права споживачів

Споживач електричної енергії має право:

1) на приєднання власних електроустановок до мереж оператора системи або іншого власника електромереж у порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу або Кодексом системи передачі;

2) на вибір електропостачальника;

3) на вибір комерційних пропозицій з різними тарифними планами;

4) одночасно мати більше одного укладеного договору про постачання електричної енергії споживачу за умови дотримання цих Правил та Кодексу комерційного обліку. При цьому договір про постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником;

5) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами за Правилами ринку та на організованих сегментах ринку за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - додатково договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку в електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за цими Правилами;

6) отримувати якісні послуги з розподілу (передачі), постачання та комерційного обліку електричної енергії;

7) змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та цими Правилами;

8) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;

9) отримувати інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її розподілу та споживання;

10) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;

11) на відшкодування збитків відповідно до умов договору та законодавства України, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання та якості електричної енергії;

12) на звернення до електропостачальника з питання змін договірних умов у порядку, передбаченому цими Правилами;

13) на доступ до встановлених поза межами об’єкта споживача розрахункових засобів вимірювання та інформації, яка зберігається в первинній базі даних електронних багатофункціональних розрахункових засобів вимірювання.

Інформація, оприлюднена відповідно до постанови НКРЕКП від 30.03.2017 № 464

Шановний споживачу!

 

Висловлюємо Вам подяку, що користуєтесь послугами нашого підприємства, та вважаємо своїм обов’язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 № 464 довести до Вашого відома інформацію, а саме:

 

Середньомісячне споживання у 2020 році на одне домогосподарство

 

 

Населення

Населення з електроопаленням

фізичні одиниці, кВт∙год

Середнє по споживачах

119

850

Середнє по області

119

850

Середнє по Україні

168

954

Середнє по країнах ЄС*

302

Середнє по Польщі*

165

Середнє по Угорщині*

235

Середнє по Словаччині*

240

Середнє по Румунії*

144

Середнє по Молдові*

н/д

 

* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 31.12.2019.

 

Порівняння тарифів на електричну енергію для населення, грн/кВт∙год (з податками)**

 

Україна

Румунія

Польща

Словаччина

Чехія

1,26

4,17

4,22

4,82

5,27

 

** використано курс НБУ за І півріччя 2020 року, 1 євро = 28,60 грн.

 

Структура ринкового тарифу на електричну енергію для населення у 2020 році

 

Виробництво електроенергії (генерація), 56 %

Дистрибуція, 44 %

 

Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації у 2020 році, %

 

 

НАЕК «Енергоатом»

ТЕС

ГЕС

ТЕЦ

«Зелена» енергія

Частка у загальному обсязі виробництва

51,6 %

26,6 %

5,0 %

9,5 %

7,3 %

Частка у загальній вартості

 

 

 

 

 

Довідково: термін відновлення розподільчих електричних мереж виключно за рахунок амортизації становить близько 72 років.

 

 

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2020 році, хвилин

 

Тривалість перерв, хв

АТ «Сумиобленерго»

АТ «Укрзалізниця»

Україна

Країни ЄС

планові

непланові

планові

непланові

планові

непланові

планові

непланові

522

1 011

234

267

484

816

160

102

 

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП

З додатковою інформацією Ви можете ознайомитись на веб-сайті підприємства: www.nerc.gov.ua

Середньомісячне споживання у 2019 році на одне домогосподарство

  

Населення

Населення з електроопаленням

фізичні одиниці, кВт∙год

Середнє по споживачах

116

1106

Середнє по області

116

1106

Середнє по Україні

165

871

Середнє по країнах ЄС*

303

Середнє по Польщі*

167

Середнє по Угорщині*

230

Середнє по Словаччині*

225

Середнє по Румунії*

142

Середнє по Молдові*

н/д

* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 10.03.2020 року за півріччя 2019 року.

Порівняння тарифів на електричну енергію для населення,

 грн/кВт∙год (з податками)**

 

Україна

Румунія

Польща

Словаччина

Чехія

1,29

4,14

4,39

5,57

7,05

** Використано курс НБУ за I півріччя 2019 року – 1 євро = 30,43 грн.

Структура ринкового тарифу на електричну енергію

для населення у 2019 році

 

 Виробництво електроенергії (генерація), 69%

Дистрибуція, 31%

 

Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації

у 2019 році, %

 

 

НАЕК "Енергоатом"

ТЕС

ГЕС

ТЕЦ

"Зелена енергія"

Частка у загальному обсязі виробництва

54,6%

29,5%

5,2%

7,0%

3,7%

Частка у загальній вартості

-

-

-

-

-

Довідково: термін відновлення розподільчих електричних мереж виключно за рахунок амортизації становить близько 98 років.

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2019 році, хвилин

Тривалість перерв, хв

ПАТ "Сумиобленерго"

АТ "Укрзалізниця"

Україна

Країни ЄС

планові

непланові

планові

непланові

планові

непланові

планові

непланові

975

486

225

223

478

683

160

102

 

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

З додатковою інформацією Ви можете ознайомитись на веб-сайті підприємства: www.nerc.gov.ua

Середньомісячне споживання у 2018 році на одне домогосподарство

 

Населення

 

Населення з електроопаленням

 

фізичні одиниці, кВт*год

Середнє по споживачах

116

 

1106

Середнє по області

116

 

1106

Середнє по Україні

164

 

975

Середнє по країнах ЄС*

304

Середнє по Польщі*

168

Середнє по Угорщині*

227

Середнє по Словаччині*

219

Середнє по Румунії*

140

Середнє по Молдові*

н/д

Порівняння тарифів на електричну енергію для населення, грн/кВт*год (з податками)**

Україна

Румунія

Польща

 

Словаччина

Чехія

1,28

4,21

4,86

5,84

6,81

* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 27.02.2019 року за I півріччя 2018 року.

** Використано курс НБУ за I півріччя 2018 року – 1 євро = 32,42 грн.

Структура ринкового тарифу на електричну енергію для населення у 2018 році

 

 

Виробництво електроенергії (генерація), 71 %

 

Дистрибуція, 29 %

Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації у 2018 році, %

 

НАЕК «Енергоатом»

ТЕС

ГЕС

ТЕЦ

«Зелена» енергія

Частка у загальному обсязі виробництва

54,5%

29,5%

7,7%

6,4%

2,0%

Частка у загальній вартості

27,0%

47,1%

4,9%

12,4%

8,7%

Довідково: термін відновлення розподільчих електричних мереж виключно за рахунок амортизації становить близько 110 років.

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2018 році, хвилин

 

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»

Україна

Країни ЄС

планові

непланові

планові

непланові

планові

непланов

Тривалість перерв, хв

808

558

455

696

160

102

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП

З додатковою інформацією Ви можете ознайомитись на веб-сайті підприємства: www.nerc.gov.ua