Комерційні пропозиції для приватних осіб

Додаток 3

до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 2У

(розповсюджується лише на побутових споживачів)

 

Ціна

Постачання електричної енергії здійснюється за регульованими цінами (тарифами) на електроенергію, що відпускається населенню, затвердженими Регулятором, які включають, в тому числі витрати на розподіл електричної енергії.

У разі наявності встановленого на об’єкті споживача багатозонного приладу обліку електричної енергії (двозонного або тризонного), розрахунки здійснюються за тарифами, диференційованими за зонами доби, за окремо поданою заявою споживача.

Критерій, якому має відповідати споживач, що обирає дану комерційну пропозицію

Побутовий споживач.

Спосіб оплати

Оплата за активну електричну енергію, у тому числі за послуги з розподілу, здійснюється по факту на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Постачальника.

Спосіб оплати послуг за розподіл електричної енергії

Споживач проводить оплату за послуги з розподілу електричної енергії на підставі рахунку через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи.

Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін його оплати

Термін надання рахунку – щомісячно до 12 числа. Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунку побутовим споживачем, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Постачальник має право нарахувати Споживачу  пеню в розмірі 0,01 % від суми заборгованості за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 % загальної суми боргу.

Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості надання комерційних послуг

Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості надання комерційних послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором.

Термін дії Договору та умови пролонгації

Договір укладається на 1 календарний рік та вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо не пізніше ніж за 20 днів до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії.

Надання пільг, субсидій

Пільги, субсидії надаються у розмірі та порядку, визначеному чинним законодавством України.

Інші умови

Додаткове інформування Споживача про наявність заборгованості тощо може здійснюватися шляхом направлення відповідних повідомлень:

- через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет,

- засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у заяві-приєднання до умов договору,

- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору,

та отримувати інформацію в центрах обслуговування споживачів.